Galeria Reflexos
Esglesia_Sta_Maria 3.9 1/80 500 40Esglesia_Sta_Maria 3.9 1/80 500 40
Mercat_Sta_Maria_1 2.2 1/450 50 30Mercat_Sta_Maria_1 2.2 1/450 50 30
Mercat_Sta_Maria_2 2.2 1/1000 50 30Mercat_Sta_Maria_2 2.2 1/1000 50 30
Sant_Jordi_1 8 1/800 1/125 35Sant_Jordi_1 8 1/800 1/125 35
Sant_Jordi_2  1/800 1/125 35<strong></strong>Sant_Jordi_2 8 1/800 1/125 35
Sant_Jordi_3  8 1/800 1/125 35Sant_Jordi_3 8 1/800 1/125 35
Raixa_1 8 1/15 125 70Raixa_1 8 1/15 125 70
Raixa_2 4.9 1/2000 3200 70Raixa_2 4.9 1/2000 3200 70
Raixa_3 6.4 1/1000 125 360Raixa_3 6.4 1/1000 125 360
Riera_1 5.7 1/5 3200 138Riera_1 5.7 1/5 3200 138
Riera_2 5.7 1/5 3200 138Riera_2 5.7 1/5 3200 138
Cap_Salines_1 3.8 1/800 125 35Cap_Salines_1 3.8 1/800 125 35
Cap_Salines_2 3.8 1/800 125 35 WB blauCap_Salines_2 3.8 1/800 125 35
×