Palma de Mallorca
 
 


Index

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
descargar contador de visitas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rincon Literario
 

CUADRO DE LAS FIGURAS
---------------------

De Dicción   | Por adición de vocablos   | Epíteto
        |               | Pleonasmo
        |               | Acumulación de sinónimos
        |               | Polisíndeton
        |
        |
        | Por supresión de palabras  | Asíndeton
        |               | Elipsis
        |
        |
        | Por repetición o reiteración | Anáfora
        |               | Reduplicación
        |               | Retruécano
        |
        |
        | Por combinación       | Aliteración
        |               | Híperbaton
        |               | Equivoco
        |               | ParonomásiaDe Pensamiento | Descriptivas         | Descripción
        |               | Etopeya
        |               | Retrato
        |
        |
        | Lógicas           | Comparación o Símil
        |               | Perífrasis
        |               | Antítesis o Contraste
        |               | Paradoja
        |               | Gradación o Climax
        |               | Sentencia,Máxima,Proverbio
        |               | Refrán,Adagio
        |
        |
        | Patéticas          | Exclamación
        |               | Interrogación
        |               | Prosopopeya o Personificación
        |               | Apóstrofe
        |               | Deprecación
        |               | Imprecación
        |               | Execración
        |               | Ironía
        |               | Sarcasmo
        |               | Hiperbole o Exageración


Pep Cardona. Diciembre 1996
Palma de Mallorca.